İLÇEMİZ ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
 
 
 
Adı Soyadı
 
Unvanı Görevi
 
Hüseyin KARAMEŞE
 
Kaymakam Başkan
 
Şerife IŞIK
 
Malmüdürü Üye
 
Veli KAYA
 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Üye
 
İbrahim ZEYTİNCİLER
 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üye
 
Dr. Ceren AVANOS İNCE
 
İlçe Sağlık Müdürü Üye
 
 
 
        5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanunun 3. ve 7. nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Uzum ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29.ncu maddesinde 'Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticince belirlenir, Etik Komisyon üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içerisinde Kurul'a bildirilir. Etik Komisyonu ,kurul ile işbirliği içinde çalışır.' denilmektedir.
        

        Etik Komisyonlarının temel görevleri; kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak, kurumlarındaki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak olarak belirlenmiştir.