İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ        Polis, bağlı bulunduğu 2559 sayılı kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak; Asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

 

        İlçe Emniyet Müdürlüğümüz 21.08.1986 yılında Emniyet Komiserliği olarak kurulmuş, 11.10.1991 yılında Emniyet Amirliğine ve 17.11.1997 yılında ise B tipi İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmüştür, Ilçe Emniyet Müdürlüğümüz Aşağıda belirtilen birimler marifetiyle hizmet vermektedir.

 

1)   İdari Büro Amirliği
2)   Ruhsat İşlemleri Büro Amirliği,
3)   Güvenlik Büro Amirliği,
4)   Bilgi işlem Büro Amirliği,
5)   Polis Merkezi Amirliği,
6)   Personel Büro Amirliği,
7)   Lojistik Büro Amirliği,
8)   Asayiş Büro Amirliği,
9)   Terörle Mücadele Büro Amirliği,
10) Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği,
11) Deniz Büro Amirliği,
12) Çocuk Büro Amirliği,
13) Yabancılar Büro Amirliği,
14) Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Büro Amirliği,
15) Bisikletli Tim Büro Amirliği,
16) Muhabere-EKKM Büro Amirliği,
17) Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği,
18) Evrak Arşiv Büro Amirliği,
19) Genel Disiplin Büro Amirliği,
20) Sivil Savunma Büro Amirliği,
21) Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği.

 

        İlçe Emniyet Müdürlüğümüz "155" Polis İmdat telefonu ile 24 saat esasına göre hizmet vermekte vatandaşlarımızın ihbar-dilek ve şikayetlerini değerlendirmektedir.

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü web sayfası için tıklayınız...