KEMER MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
 
        Mal Müdürlüğü, İlçelerde genel bütçeli kamu kuruluşlarının yatırım ve transfer işlerini yürütmek, devletin mali politikasının yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş görevleri yerine getirmekle görevli Maliye Bakanlığı taşra birimidir.
 
 
 
Ünvanı
 
Adı Soyadı Telefonu
 
Malmüdürü
 
Şerife IŞIK 814 46 28
 
 
 
Birim
 
Telefon
 
Muhasebe Servisi
 
814 58 90
 
Milli Emlak Servisi
 
814 59 29
 
Muhakemat Servisi
 
814 71 56
 
 
Adres : Merkez Mah. Karayer Cad. Maliye Hizmet Binası
 
Merkez Mah. Karayer Cad. Maliye Hizmet Binası
 
Kemer / ANTALYA
 
 
Telefon : 814 19 26 -- Faks : 814 50 64