SAHİL GÜVENLİK BOT KOMUTANLIĞI (TCSG-33)


 

          TCSG 33 Komutanlığı 2015 yılı Haziran ayı içerisinde Kemer G Marinada Konuşlandırılmıştır. Sorumluluk sahası olan Denizlerde 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Kapsamında icra etmekte olduğu görevler aşağıda olduğu gibidir.

        1- Denizde Arama Kurtarma Faaliyeti icra etmek


        2- 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Emniyeti Kanunun Kapsamında Denizlerimizde faaliyet gösteren
            her türlü deniz vasıtasının kontrollerini yapmak


        3- Deniz yolu ile gerçekleşebilecekher türlü Kaçakçılık faaliyetlerini önlemek


        4- 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna göre yasadışı su ürünleri istihsalini önlemek ve deniz canlılarının
            doğal yaşam alanlarını korumak


        5- Turizm / su Sporlarınınfaaliyetlerini denetleme/kontrol ederek yasadışı faaliyetleri önlemek


        6- Dalış Merkezlerinin faaliyetlerini denetleme/kontrol etmek ve yaadışı faaliyetleri önlemek


        7- 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında Gemi/Tekne Kontrolleri yapmak ve olası bir deniz kirliğini
            önlemek


        8- Gemi/teknelerde Şahıs sorgulamaları yapılarak aranıyor kaydı bulunan şahısları en yakın kolluk
            kuvvetine teslim etmek


        9- Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında kontroller yapmak


       10-Kültür ve Tabiat varlıklarının Koruma Kanunu kapsamında faaliyetler icra etmek