KEMER ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

 

İşletme Şefliği Ormanları 1965 Yılında Kemer Orman İşletme Şefliği üretim ormanı olarak 1970 yılında 'Olumpos-Beydağları Sahil Milli Parkı uzun devreli gelişil planı '1987 yılında ise 'Milli Park' olarak planlanmıştır.
1987 yılında yapılan planda, Kemer Orman İşletme Şefliği milli park amaçlarına uygun olarak zonlara ayrılmıştır.I.zon,mutlak koruma zoni olarak ayrılmış,II.zonda yer alan ormanlar ise sınırlı olarak üretime açılmıştır.II.zon, kızılçam ve sedir olmak üzere iki işletme sınıfı olarak düzenlenmiştir.Bu planın uygulanması sırasında 8.3.1993,29.11.1993,28,06,1994 ve 26.10.1994 tarihlerinde 4 kez plan değişikliği yapılmıştır.
23 Aralık 1988 tarih ve 88/13268 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile olimpas-Beydağları Sahil Milli Parkı'nın sınırları yeniden düzenlenmiş ve millipark kapsamından çıkarılan alanlar,İşletme Şefliğine verilmiştir.Böylece İşletme Şefliğinin alanları çok büyümüştür.
Bunun üzerine,3.01.1995 tarih ve PP3.KT4.02/1 Sayılı Bakan olur'u İle Kemer Orman İşletme Şefliği'nden ayrılan 19.104.0 Ha.Ormanlık 4.406.5 Ha açıklık olmak üzere toplam 23.510.5 Ha alanda Ulupınar Orman İşletme Şefliği Kurulmuştur.Aynı olur'la daha önce Milli parktan işletme Şefliğine geçen 1.529.5 Ha ormanlık,387.0Ha açıklık olmak üzere toplam 1.916.5 Ha alan da kumluca Orman İşletme Müdürlüğü Aşağıalakır Orman İşletme Şefliği'ne aktarılmıştır.Bu oluşumlar sonuncunda Kemer Orman İşletme Şefliğine 22.524.5 Ha ormanlık ve 5.531.0 Ha açıklık olmak üzere toplam 28.055.5 Ha alan kalmıştır.Şeflik çalışmalarını bur alanda yürütmektedir.


 

ŞEFLİĞİN BÜGÜNKÜ DURUMU:SINIRLARI,BÜYÜKLÜĞÜ VE MÜLKİYETİ:


A-SINIRLARI:
İşletme Şefliğinin Kuzey sınırını sarısu nehri oluşturmaktadır.
Doğu'da OGM sarısu kampı,Tümek T.Alakaya T.Deveboynu T.Ballık T.Yalıdağ T.Karıcalı T.Kaplankapanı Gediği,Taşlı D.Koyunçukuru,Yılanlısu,D.Elmalısu,D.ve Sarıçınar Dağı'ndan bu dereye inen sırt,Belen D.Kavak D.1448 rakımlı T.Gavurambarı T.Sulugöl D.Höyük T.Ballık T.Kesmeboğazı Dereye inen sırt ile Milli park'tan ayrılır.Yalnız sahil şeridinde Beldibi Göynük,Tatil Köyleri ve Kemer yerleşim alanları ile yakın çevresi de İşletme Şefliği alanlarıdır.
Şefliğin Batı sınırı :Bölücek Tepe'den Gürleyik Dere'ye inen sırt gürleyik D. Ve Kesmeboğaz Dere ile denize ulaşır.
Şefliğin Güney Sınırı:Gedeler Mahallesi'nden başlayarak sivridağ T.Çalbalığıdağı T.incegeriç T.Dönek T.sarıçınar Dağı Bahçebelen T.Oluk T.Katran Dağı Ballık Tepe Ahmetkovuk T.1549 rakımlı T.Teke dağı ovacıkbaşı T.Katır gediği güzelkatran t'ye bu tepeler arasında uzanan sırtlarla Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüden ayrılır.
B-BÜYÜKLÜĞÜ:
Kemer Orman İşletme Şefliğinin genel alanı 13.310.0 Ha olup bunun 9.792.0 Ha Ormanlık 3.518.0.Ha'ı ise ormansız alanlardan oluşmaktadır.
C-MÜLKİYETİ:
Plan ünitesi içinde kalan tarım ve yerleşim alanları dışındaki tüm alanların mülkiyeti,Devlete aittir.
D-COĞRAFİ KONUMU:
Kemer Orman İşletme Şefliği,Akdeniz Bölgesi'nin sahil şeridinde 36o 33'42'-36o50'11' kuzey enlemleri ile 30o 23'33'-30o35'40' Doğu boylamları arasında yeralır.Denizden yüksekliği 0-2155 M.arasında değişir.
E-İDARİ KONUMU:
Kemer Orman İşletme Şefliği,Antalya Orman Bölge Müdürlüğü,Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlıdır.Mülki idare olarak da Antalya İli Sınırları içinde kalmaktadır.İşletmemiz Şefi Cengiz OKUDAN 1968 Serik Doğumlu olup evli ve bir çocuk Babasıdır.2003 yılının sekizinci ayında Kemer Orman İşletme Şefi olarak görev başlayan Cengiz OKUDAN Trabzon Orman Fakültesi Mezunu olup halen bu görevi yürütmektedir.

 

ULUPINAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

 

İşletme Şefliği Ormanları 1965 Yılında Kemer Orman İşletme Şefliği üretim ormanı olarak 1970 yılında 'Olumpos-Beydağları Sahil Milli Parkı uzun devreli gelişil planı '1987 yılında ise 'Milli Park' olarak planlanmıştır.
1987 yılında Kemer Orman İşletme Şefliği olarak yapılan planda Milli Park amaçlarına uygun olarak zonlara ayrılmıştır.I.zon,mutlak koruma zonu olarak ayrılmış,II.zonda ormanlar ise sınırlı olarak üretime açılmıştır.II.zon, kızılçam ve sedir olmak üzere iki işletme sınıfı olarak düzenlenmiştir.Bu planın uygulanması sırasında 8.3.1993,29.11.1993,28,06,1994 ve 26.10.1994 tarihlerinde 4 kez plan değişikliği yapılmıştır.

1988 yılında Milli Park sınırları yeniden düzenlenmiş 3.1.1995 tarihinde ise PP3.KT4.02/1 sayılı Bakanlık olurlarıyla Kemer orman İşletme Şefliğinden ayrılan alanlar üzerinde Ulupınar Orman işletme Şefliği kurulmuştur.

 

ŞEFLİĞİN BÜGÜNKÜ DURUMU:


SINIRLARI,BÜYÜKLÜĞÜ VE MÜLKİYETİ:A-SINIRLARI:


Ulupınar Orman İşletme Şefliği,Kuzeyde Antalya İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kemer Orman Şefliği ile bölücek Tepe'den Doğu'ya doğru uzanan sırt,Gürleyik Dere ve Kesme Boğaz Dere ayrılır.
Doğu'da denize kadar uzanır.Güney'de Ulupınar çayı'nın kolu,Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Adrasan Orman İşletme Şefliği ile sınırı oluşturur. Batı'da ise Dazkır Tepe Tavşançukuru,Kargöl Yaylası.Gürece Tepe Demirkaklı Tepe ve GökdişTepe arasında uzanan sırtlarla Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü Aşağıalakır Orman İşletme Şefliği'nden ayrılır.

B-BÜYÜKLÜĞÜ:


Ulupınar Orman İşletme Şefliğini'nin genel alanı 10093,0 Ha olup, bunun 7.495.0 Ha Ormanlık 2.598.0.Ha.rı ise ormansız alanlar oluşturmaktadır.

C-MÜLKİYETİ:


Plan ünitesi içinde kalan tarım ve yerleşim alanları dışındaki tüm alanların mülkiyeti,Devlete aittir.

COĞRAFİ KONUMU:


Ulupınar Orman İşletme Şefliği,Akdeniz Bölgesi'nin sahil şeridinde 36o 33'16'-36o50'42' kuzey enlemleri ile 30o22'43'-30o35'34' Doğu boylamları arasında yeralır.Denizden yüksekliği 0-2366 m (Tahtalı Dağı'nın.zirvesi)arasında değişir.

 

İDARİ KONUMU:

 


Ulupınar Orman İşletme Şefliği,Antalya Orman Bölge Müdürlüğü,Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlıdır.Mülki idare olarak da Antalya İli Sınırları içinde kalmaktadır.İşletmemiz Şefi Sami UĞUR 1968 Bucak Doğumlu olup evli ve iki çocuk Babasıdır.2006 yılının Dördün:cü ayında Ulupınar Orman İşletme Şefi olarak görev başlayan Sami UĞUR İstanbul Orman Fakültesi Mezunudur.Halen bu görevi yürütmektedir.

 

TÜKETİM MERKEZLERİNE UZAKLIĞI :


Ulupınar Orman İşletme Şefliği'nin en yakın il merkezi olan AntalyA'YA UZAKLIĞI 50 Km kadardır.Ayrıca Kemer,Kumluca,Tekirova,Göynük,Beldibi gibi tüketim merkezlerine çok yakındır.

TURİZM MERKEZLERİNE UZAKLIĞI :


Ülkemizin en önemli turizm merkezi olan Antalya İli sınırları içerisinde kalan Uluınar Orman İşletme Şefliği'nin sınırları içerisinde Olimpos,Çıralı,Phasilis gibi turizm potansiyeli çok yüksek yerler vardır.

TOPOKRAFİK YAPI :


ÖNEMLİ DAĞ, TEPE VE SIRTLARI :

 

DAĞLAR-TEPELER
Yörenin en yüksek dağı olan Tahtalı Dağ (2366 m) İşletme Şefliği sınırları içerisinde yeralır.Bunun dışındaki önemli tepeler ise,
Göcükbaşı Tepe (2304 m),Gömlekkirı Tepe (1472 m),Dazkır Tepe(20l4 m)Demirparmaklı Tepe (1437 m),Danışman Tepe (886 m),Delikin Tepe (734 m),Gürceli Tepe (1649 m)Karadere Tepe (552 m).

SIRTLAR
Harmankaya Sırtı,Domuzçuru Sırtı,Çobanova Sırtı,Omurga Sırtı,Kuştüneği SırtıKilaslaburun Sırtı,Taşlıcakur Sırtı,Yokuşbaşı Sırtı adları saptanabilen sırtlardır.Ayrıca Çok sayıda adsız sırt vardır.

ÖNEMLİ AKARSULAR :
Ulupınar Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan önemli akarsular;
Ak Deresi,Gürleyik Dere,Kesmeboğaz Dere,Çulluca Dere,Tahtalı Dere, Kargıcak Dere,Karseki Dere,Cehennem Dere,Ulupınar Çayı,Kocaçay Dere, Sarıören Dere

 

HAL-ORMAN İLİŞKİLERİ :


ORMAN İÇİ VE CİVARINDAKİ NÜFUS :


İşletme Şefliği sınırları içerisindeki en büyük yerleşim yeri Tekirva'dır. Ayrıca Beycik ve Ulupınar köyleri ile çok sayıda mahalleler vardır. Çamyuva ve Çıralı mahallelerinin nüfusları ezellikle yaz aylarında çok fazla artmaktadır.

 

YÖRE HALKININ GEÇİM OLANAKLARI :


Yöre halkının temel geçim kaynağı turizmdir.Otal motel işletmeciliği ve işçiliği yöre halkının çalışma alanlarıdır. Ayrıca çok küçük alanlarda meyvecilik sebzecilik,ve seracılık yapılmaktadır.

 

HALKIN ORMANDAN YARARLANMASI :


Deniz Turizmine paralel olarak yörede yayla turizmi de gelişiyor.Bu nedenle özellikle'de Beycik köyü çevresinde orman açmaları ve usulsüz yapılanmalar görülüyor. Bunun dışında azda olsa yakacak odun olarak kaçak kesimler yapılıyor.
Yöre halkı genel olarak ormancılık çalışmalarından uzak duruyor. Ormancılık çalışmaları için gerekli olan işgücü dışardan sağlanıyor.


 

KEMER DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARK MÜHENDİSLİĞİ

 

Mühendisliğimiz, Antalya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde yer almakta olup, Kemer İlçesindeki kurum amiri Kemer DKMP.Mühendisi İsmail KAYA'dır. Mühendislik işleri Bir Mühendis, İki Orman Muhafaza Memuru, bir şöfor, bir katip, bir saha bekçisi olmak üzere toplam altı kişi ile yürütülmektedir.
Mühendisliğimiz Kemer İlçe sınırları içerisinde(Ancak Beydağları Sahil Milli Parkı'nın bütün sınırları içerisinde) aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir.
a) Milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, mesire yeri, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, üretme istasyonları ve yerleri ile izinleri Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş, işlem ve teklifleri yapmak ve mülkiyet ile ilgili konuları takip etmek, b) Görev alanı dahilinde; 4856 sayılı Kanun, 6831 sayılı Kanun, 2873 sayılı Kanun, 2872 sayılı Kanun, 1380 sayılı Kanun, 4915 sayılı Kanun ve bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Merkez Av Komisyon Kararı ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ve işlemler ile, her türlü koruma hizmetlerini yapmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ön ÇED raporlarına ve halk katılım toplantılarına teknik bir elemanın katılımını sağlamak, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları, mesire yerleri, av-yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, örnek avlaklar, üretme istasyonları ile yerleri, orman içi su kaynakları, sulak alanlar ve hassas bölgeler ile ilgili rapor hazırlamak veya hazırlatmak,
c) İdareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek ve bu sahaların denetimlerini yapmak

 

Kındıl Çeşme Kamp ve Günübirlik Alanı

 

d) Her türlü yatırım tesis ve bu konularla ilgili ödenek talebini şube müdürlüğüne bildirmek ve gelen ödeneğin usulüne uygun sarf edilmesini sağlamak,
e) Hizmetlerle ilgili saha, tesis, demirbaş eşya ve malzemenin, araç ve gereçlerin, makine ve ekipmanın bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, bunların korunmasını ve verimli kullanımını sağlamak,
f) Yaban hayatının güvenliğini sağlamak gayesi ile muayyen bir işi olmasa dahi bina ve tesisler ile görev alanı içindeki tüm sahanın en ücra taraflarını dahi sık sık gezmek, idari ve teknik tetkikler yapmak ve gerektiği takdirde şube müdürlüğüne tekliflerde bulunmak,
g) Görevi ile ilgili olabilecek her türlü usulsüzlük hakkında suç tutanağı düzenleyip, dava açılmasını temin etmek üzere şube müdürlüğüne göndermek,
ğ) Ev ve süs hayvanları ile hayvan refahı, hayvanların korunmasına yönelik mevcut kanun ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli denetim, iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 

Yaralı Bulunmuş ve rehabilitasyona alınmış deniz kaplumbağası

 

h) Hizmet vasıtalarının sevk ve idaresi ile görev alanı içindeki her türlü görevlendirmeyi yapmak,
ı) Memurların mevzuata göre çalışıp çalışmadıklarını kontrol ve murakabe ederek gerekli bilgi ve direktifler vermek ve verilen emirleri ayrıca direktif defterine kayıt ve imza etmek,
i) Eko turizm ve av turizmi etkinliklerini yönetmek veya yürütülmesini sağlamak,
j) Uygulama izleme cetvellerini şube müdürlüğüne göndermek,
k) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,
l) İl müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmaktır.